Ikuti kami
28 Julai, 2021
A- A A+

theme blue theme green theme orange theme red

PENGENALAN

Unit Pengurusan Maklumat (UPM) ditubuhkan untuk memberi sokongan teknikal ICT dari segi perkakasan serta perisian. Unit ini dianggotai oleh seorang Pegawai Teknologi Maklumat F44 dan seorang Juruteknik Komputer, FT17.

 

OBJEKTIF

•    Mengadakan khidmat bantuan dalam membanguna dan mengurus sistem maklumat yang cekap dan berkualiti;

•    Memastikan pembangunan sistem, kualiti, keselamatan dan kesahihan maklumat adalah mengikut piawaian yang telah ditetakan;

•    Memastikan kesediaan (availability) infrastruktur ICT berada pada tahap yang tinggi; dan

•    Memastikan budaya ICT diterapkan ke dalam tadbir urus dan diamalkan oleh warga hospital

 

SKOP PERKHIDMATAN / AKTIVITI

  •  Pembangunan dan pengemaskinian laman web Hospital Bahagia Ulu Kinta
  •  Latihan Pembudayaan ICT / Latihan Sistem Aplikasi
  •  Perancangan dan Pembangunan Infrastruktur ICT
  •  Khidmat sokongan Sistem Aplikasi & Kerajaan Elektronik (EG)
  •  Khidmat sokongan teknikal / penyelengaraan ICT (perisian & perkakasan)
  •  Khidmat nasihat dan rundingcara perolehan produk ICT